20GA,WANDA.NO9.12
WANDA, 20 GAUGE, GREEN TINT CLEAR PLASTIC,
2-3/4" LONG, NO 9 SHOT, BY Wanda Cartridge Co.
Houston, Texas. OBSOLETE ! $2.00 each